Geologien

Odsherred-buerne er en nøglelokalitet for forståelsen af de glaciale landskabsdannelser fra sidste istid og et klassiske, geomorfologisk eksempel på den glaciale serie med randmorænestrøg, inderlavning og smeltevandsletter. Kun få steder i Nordeuropa kan den landskabskombination, som er repræsenteret i den glaciale serie med dens variation i detailformer, demonstreres så tydeligt og pædagogisk som i Odsherred. Derfor har denne egn ikke blot national interesse, men den er også geologisk set en lokalitet af international interesse.

Det sidste isfremstøde, det ungbaltiske isfremstød, under den seneste istid Weichsel-istid (100.000 – 10.000 f.kr.) er det isfremstød, der dannede Odsherred-buerne. En udstrømning af isskjoldet i Østersøen skød sig ind over det østlige Danmark for mellem 15.000 og 16.000 år f.kr. Isstrømmen skabte bueformede randmorænebakker, der især er tydelige i Nordvestsjælland – Odsherred-buerne. På det tidspunkt var vandstanden i verdenshavene 30-40 meter under det nuværende havniveau og Danmark var landfast med England.

Nedenstående billede viser det nordsjællandske stenalderhav:

stenalderhavetklint

Nordligst i den mellemste del af Odsherred findes to aflange morænebakker, Lumsås og Klintebjerg, der siden Stenalderen har været stærkt angrebet af Kattegats bølger og strøm. Mellem bakkerne findes et dødispræget landskab med småbakker og afløbsløse lavninger, der også ligger som et slør over bakkekammene.

Lagfølgen i klinterne ved Ebbeløkke viser, at moræneler afsat af isfremstød fra Norge og Mellemsverige opbygger randmorænebakkernes indre, mens et tyndt morænedække afsat af en isstrøm fra Østersøen ligger som et tæppe over det meste af landskabet og indgår som en del af det dødislandskab, der slører de ældre isrands-landskaber.

Klintebjergs indre består af store, rullede kalk- og mergelsten, der ikke stammer fra den lokale undergrund, men som er transporteret østfra af gletsjeris og derefter aflejret i smeltevandsfloder, der strømmede nordud i Kattegat.

klintebjergdetaljejpg

Klintebjerg er i dag kategoriseret som et vigtigt geologisk område, blandt andet fordi tilstedeværelsen af de palæocæne kalkstensblokke er bemærkelsesværdig. Deres oprindelse er stadig dårligt kendt.

En lille film om geologien og om Geopark Odsherred.