Gniben

Er det alleryderste punkt af Sjællands Odde. Herfra strækker stenrevet Sjællands Rev sig 10 km mod nordvest ud i Kattegat. På den stenede strand ligger flere store sten med inskriptioner om kattegatsvømningerne, hvor svømmere har svømmet distancen fra Jylland til Sjælland.

På Gniben ligger Søværnets Våbenkursus, men offentligheden har adgang til større dele af området udenfor normal arbejdstid.

Gniben ligger ca. 24 km fra grunden.

Fra Odden Færgehavn er der mulighed for at tage færgen til enten Aarhus eller Ebeltoft.

Gnibenhul