Sonnerup Skov

Ligger kun 5 min på cykel fra grunden (ca. 1½ km). Sonnerup Skov blev anlagt i løbet af 1800-tallet. I dag er skoven under hurtig forandring. Ren nåle skov ændres til blandet skov af både nåle- og løvtræer, så skoven fremtræder mere lys og åben.

Sonnerup Skov har en 3 km lang kystlinje ud til Kattegat. I kystskræntens profil kan du i de øverste lag se rundslebne sten som et synligt bevis på, at land jorden er hævet havbund. Når du forlader skoven kan du nemt genkende den gamle kystskrænt, der især er markant ved Sonnerupvej.

Under 2. verdenskrig var kysten her et vigtigt udskibningssted. Det var Frihedsrådets såkaldte Nordrute for jøder på flugt til Sverige. Fiskere fra Odden havn havde det farefulde hverv at sejle jøderne til Sverige, og kutterne skulle være hjemme inden det blev morgen og før tyskerne anede uråd.

Klik på billede og download folder om Sonnerup Skov.